ลูกสมุน http://lukesamun.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-08-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-08-2008&group=5&gblog=22 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[รับสมัคร เลี้ยงเด็ก (เด็กผู้ชายหนุ่ม รูปหล่อ สูงยาว เข่าดี) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-08-2008&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-08-2008&group=5&gblog=22 Mon, 25 Aug 2008 16:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-05-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-05-2008&group=5&gblog=21 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พิพิธภัณฑ์ดีๆ ที่ไปแล้วชอบใจ :)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-05-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-05-2008&group=5&gblog=21 Fri, 16 May 2008 22:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-05-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-05-2008&group=5&gblog=20 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครเอารูปเราไปลง ad ในนิตยสารฟร่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-05-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-05-2008&group=5&gblog=20 Thu, 08 May 2008 12:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-05-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-05-2008&group=5&gblog=19 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเรามีทางเลือกได้แค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-05-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-05-2008&group=5&gblog=19 Thu, 01 May 2008 22:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2008&group=5&gblog=18 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[อีก 10 ปีข้างหน้า จะเหลืออะไรเป็นของคนไทยมั้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2008&group=5&gblog=18 Sun, 30 Mar 2008 20:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-02-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-02-2008&group=5&gblog=17 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[กอด - free gift from the God]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-02-2008&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-02-2008&group=5&gblog=17 Fri, 15 Feb 2008 0:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-02-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-02-2008&group=5&gblog=16 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[13-13-3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-02-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-02-2008&group=5&gblog=16 Mon, 11 Feb 2008 22:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=5&gblog=15 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ไอ้โรคจิตชวนเล่น sexphone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=5&gblog=15 Wed, 06 Feb 2008 16:25:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-01-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-01-2008&group=5&gblog=14 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวฟู หน้ามันและหางจุกตูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-01-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-01-2008&group=5&gblog=14 Tue, 15 Jan 2008 0:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-01-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-01-2008&group=5&gblog=13 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิ้งๆ ย่างๆ เมาๆ เคล้าไสยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-01-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-01-2008&group=5&gblog=13 Sat, 05 Jan 2008 23:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-12-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-12-2007&group=5&gblog=12 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้มีฟาร์มสุขมากๆ รับปีใหม่จ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-12-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-12-2007&group=5&gblog=12 Sat, 29 Dec 2007 12:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-12-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-12-2007&group=5&gblog=11 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงส้มปูไขหน่อไม้ดอง อร่อยสุดๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-12-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-12-2007&group=5&gblog=11 Sat, 15 Dec 2007 13:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-11-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-11-2007&group=5&gblog=10 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประตูสู่อิสรภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-11-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-11-2007&group=5&gblog=10 Fri, 30 Nov 2007 23:45:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2011&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2011&group=4&gblog=17 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[Beauty Booster Drink ผิวเปล่งปลั่ง เต่งตึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2011&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2011&group=4&gblog=17 Wed, 16 Mar 2011 22:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-08-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-08-2008&group=4&gblog=16 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำกระชาย ทำง่ายๆ ได้คุณค่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-08-2008&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-08-2008&group=4&gblog=16 Tue, 19 Aug 2008 20:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-03-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-03-2008&group=4&gblog=15 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[Mango Detox ดีท็อกซ์ผิวสูตรมะม่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-03-2008&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-03-2008&group=4&gblog=15 Sun, 09 Mar 2008 14:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=13-03-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=13-03-2008&group=4&gblog=14 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ของจากสมุนไพร สิ่งดีๆ สำหรับคนเป็นภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=13-03-2008&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=13-03-2008&group=4&gblog=14 Thu, 13 Mar 2008 14:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-12-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-12-2007&group=4&gblog=12 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ไรฝุ่น จอมวายร้าย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-12-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-12-2007&group=4&gblog=12 Fri, 07 Dec 2007 0:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=4&gblog=11 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สารพันของใช้ขมิ้น - อาบน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=4&gblog=11 Mon, 19 Nov 2007 22:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=28-10-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=28-10-2007&group=4&gblog=10 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พอกหน้าสูตรมะฟือง blog ใหม่ ตั้งไว้ให้เม้นท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=28-10-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=28-10-2007&group=4&gblog=10 Sun, 28 Oct 2007 13:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-12-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-12-2007&group=3&gblog=11 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เอา diaper คน มาใส่ให้น้องหมา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-12-2007&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-12-2007&group=3&gblog=11 Tue, 25 Dec 2007 15:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-12-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-12-2007&group=3&gblog=10 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[อิอิ สมน้ำหน้า ซนดีนัก ไอ้บอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-12-2007&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-12-2007&group=3&gblog=10 Tue, 04 Dec 2007 17:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-01-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-01-2011&group=2&gblog=26 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่ายพยาธิ - ทำความสะอาดร่างกาย(ภายใน) รับปีใหม่ ^^"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-01-2011&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-01-2011&group=2&gblog=26 Mon, 03 Jan 2011 21:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=25 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยด้วยลำใส้ตัน # 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=25 Mon, 02 Aug 2010 19:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=24 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยด้วยลำใส้ตัน # 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-08-2010&group=2&gblog=24 Mon, 02 Aug 2010 19:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2009&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2009&group=2&gblog=23 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[อุนจิ..ตกค้างและเมือกไขมันในลำใส้ใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2009&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-03-2009&group=2&gblog=23 Mon, 30 Mar 2009 16:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-04-2008&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-04-2008&group=2&gblog=22 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากกระดูกพรุน ฟังทางนี้เลย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-04-2008&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-04-2008&group=2&gblog=22 Fri, 18 Apr 2008 11:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-04-2008&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-04-2008&group=2&gblog=21 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[Toxins มันสะสมในร่างกายเราได้ไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-04-2008&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-04-2008&group=2&gblog=21 Fri, 04 Apr 2008 23:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2008&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2008&group=2&gblog=20 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เบาหวานฟังทางนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2008&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-03-2008&group=2&gblog=20 Sun, 16 Mar 2008 11:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-02-2008&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-02-2008&group=2&gblog=19 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[โยเกิรต์ นม น้ำผึ้ง มะนาว ล้างไขมันในลำใส้ได้จริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-02-2008&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-02-2008&group=2&gblog=19 Tue, 19 Feb 2008 17:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=2&gblog=18 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หินนวดหน้า อุปกรณ์คลายเครียดและทำสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-02-2008&group=2&gblog=18 Wed, 06 Feb 2008 11:29:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-01-2008&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-01-2008&group=2&gblog=17 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[detox ผิว ตามแบบฉบับธรรมชาติบำบัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-01-2008&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-01-2008&group=2&gblog=17 Tue, 22 Jan 2008 13:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=23-11-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=23-11-2007&group=2&gblog=16 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจไม่ดี แก้ด้วยน้ำดื่มสูตรล้างไขมันในเส้นเลือดจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=23-11-2007&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=23-11-2007&group=2&gblog=16 Fri, 23 Nov 2007 22:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=2&gblog=15 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขมิ้นชัน ป้องกันอัลไซเมอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=2&gblog=15 Sun, 18 Nov 2007 23:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-11-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-11-2007&group=2&gblog=14 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขมิ้นชันเม็ด มีฤทธิ์ขับพิษตับ ไล่ภูมิแพ้ (ต่อ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-11-2007&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-11-2007&group=2&gblog=14 Wed, 07 Nov 2007 17:54:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-11-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-11-2007&group=2&gblog=13 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขมิ้นชันเม็ด มีฤทธิ์ขับพิษตับ ไล่ภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-11-2007&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-11-2007&group=2&gblog=13 Tue, 06 Nov 2007 23:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-11-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-11-2007&group=2&gblog=12 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[จะสังเกตุยังไงว่าภูมิแพ้ที่เราเป็นมันเริ่มแย่แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-11-2007&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-11-2007&group=2&gblog=12 Thu, 01 Nov 2007 12:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-10-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-10-2007&group=2&gblog=10 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วไอ้ดีทอกซ์มันขับพิษยังไง มาดูกัน!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-10-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=16-10-2007&group=2&gblog=10 Tue, 16 Oct 2007 20:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-03-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-03-2008&group=7&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พม่าพูดไปใครจะเชื่อ # 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-03-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-03-2008&group=7&gblog=3 Sat, 22 Mar 2008 23:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-03-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-03-2008&group=7&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พม่า พูดไปใครจะเชื่อ #1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-03-2008&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-03-2008&group=7&gblog=2 Wed, 12 Mar 2008 23:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สูดกลิ่นความน่ารักและอ่อนหวานของลำน้ำซองและหลวงพระบาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-03-2008&group=7&gblog=1 Sat, 08 Mar 2008 18:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-06-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-06-2008&group=6&gblog=9 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-06-2008&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-06-2008&group=6&gblog=9 Sun, 01 Jun 2008 23:25:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-02-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-02-2008&group=6&gblog=8 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำบุญแบบหวานๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-02-2008&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-02-2008&group=6&gblog=8 Thu, 21 Feb 2008 21:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=20-12-2007&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=20-12-2007&group=6&gblog=7 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงพ่อจรัญหน้าตาผ่องใสมาก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=20-12-2007&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=20-12-2007&group=6&gblog=7 Thu, 20 Dec 2007 21:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=6&gblog=6 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจจัง ได้ถวายปัจจัยใส่มือหลวงปู่พุทธะอิสระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=6&gblog=6 Mon, 26 Nov 2007 20:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-11-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-11-2007&group=6&gblog=5 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กทารกกำมือ แต่คนตายแบมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-11-2007&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-11-2007&group=6&gblog=5 Mon, 12 Nov 2007 21:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=6&gblog=4 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันทุกข์เพราะฉันคิดผิด..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=6&gblog=4 Thu, 11 Oct 2007 21:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=6&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สติจ๋า อยู่ที่หนายยยยย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=6&gblog=3 Tue, 09 Oct 2007 11:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-10-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-10-2007&group=6&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นหญ้าหรือภูเขา อยากเป็นสิ่งไหน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-10-2007&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=07-10-2007&group=6&gblog=2 Sun, 07 Oct 2007 22:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=6&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA["ไม้ท่อนหนึ่ง ยาวเท่ากัน แต่บางคนว่าสั้น บางคนว่ายาว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=6&gblog=1 Thu, 04 Oct 2007 0:18:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=5&gblog=9 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[วีซ่าอเมกาขอไม่ยาก แต่รอนานชิบ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=26-11-2007&group=5&gblog=9 Mon, 26 Nov 2007 13:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=5&gblog=8 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บแค่พอกิน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-11-2007&group=5&gblog=8 Mon, 19 Nov 2007 22:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-11-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-11-2007&group=5&gblog=7 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอตังค์ 2 บาทดิ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-11-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-11-2007&group=5&gblog=7 Fri, 02 Nov 2007 10:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-10-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-10-2007&group=5&gblog=6 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาโกะยากิ ที่ร้ากกกกกกกกกกกกก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-10-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-10-2007&group=5&gblog=6 Mon, 22 Oct 2007 21:31:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-10-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-10-2007&group=5&gblog=5 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิ.. ต่อไปนี้ อย่ามาหลอกกันซะให้ยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-10-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=19-10-2007&group=5&gblog=5 Fri, 19 Oct 2007 23:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=5&gblog=4 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หิหิ อิอิ คริคริ วี๊ดวิ้วๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=5&gblog=4 Thu, 04 Oct 2007 22:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=5&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เจื่อนๆ งานเลี้ยงมันเจื่อนจริงๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=5&gblog=3 Sat, 29 Sep 2007 1:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[web ดีๆ สำหรับคนกำลังทำ thesis ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=2 Sat, 22 Sep 2007 23:56:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงที่ไม่ได้ยิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=5&gblog=1 Sat, 22 Sep 2007 23:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-10-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-10-2007&group=4&gblog=9 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[กินยังไงให้สวย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-10-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-10-2007&group=4&gblog=9 Thu, 18 Oct 2007 21:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-10-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-10-2007&group=4&gblog=8 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุนไพรธรรมชาติ ลดภาระตับ ระงับภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-10-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=12-10-2007&group=4&gblog=8 Fri, 12 Oct 2007 23:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=4&gblog=7 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พอก พอก และพอกสมุนไพร เพื่อความงาม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=11-10-2007&group=4&gblog=7 Thu, 11 Oct 2007 11:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=4&gblog=6 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สารพันของใช้ขมิ้น - ทากันไรฝุ่นและบำรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-10-2007&group=4&gblog=6 Thu, 04 Oct 2007 13:12:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-09-2007&group=4&gblog=5 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สารพันของใช้ขมิ้นชัน - ตั้งต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-09-2007&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=30-09-2007&group=4&gblog=5 Sun, 30 Sep 2007 21:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=24-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=24-09-2007&group=4&gblog=4 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ไล่สิวให้ไปไกลๆ ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=24-09-2007&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=24-09-2007&group=4&gblog=4 Mon, 24 Sep 2007 9:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขมิ้นเม็ด กินแล้วผิวสวยนะสาวๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=4&gblog=3 Sat, 22 Sep 2007 17:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สบู่สมุนไพรไทยจะ go inter แล้ว กรี๊ดๆๆๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=2 Fri, 21 Sep 2007 11:27:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ขมิ้นชัน work กับหมาด้วยนะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=4&gblog=1 Fri, 21 Sep 2007 21:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=3&gblog=9 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[นังบอดขี้อ้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=18-11-2007&group=3&gblog=9 Sun, 18 Nov 2007 11:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-11-2007&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-11-2007&group=3&gblog=8 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหมาไปให้หมอบีบตูด พร้อมกับทดลองตกงานเป็นครั้งแรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-11-2007&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=08-11-2007&group=3&gblog=8 Thu, 08 Nov 2007 22:08:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-11-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-11-2007&group=3&gblog=7 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่นจนเลอะ ซนจนได้เรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-11-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=04-11-2007&group=3&gblog=7 Sun, 04 Nov 2007 21:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=3&gblog=6 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ยกซื้อกัญชามาให้บราวนี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=3&gblog=6 Mon, 15 Oct 2007 22:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-10-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-10-2007&group=3&gblog=5 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[พาหมาไปตัดขน เทรนด์ J-pop ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-10-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=06-10-2007&group=3&gblog=5 Sat, 06 Oct 2007 23:17:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=4 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนเป็นโจรย่องเบาในบ้านตัวเองง่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=4 Tue, 02 Oct 2007 20:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[อุปสรรค ที่ไม่ใช่อุปสรรคของนู๋บอด บราวนี่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=02-10-2007&group=3&gblog=3 Tue, 02 Oct 2007 12:00:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=3&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[บราวนี่วันแรก กับบราวนี่วันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=3&gblog=2 Sat, 22 Sep 2007 21:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=3&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแม่ กลับไปหาแม่ แต่ดันได้ลูก(หมา)มาเลี้ยงซะงั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=3&gblog=1 Fri, 21 Sep 2007 21:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=2&gblog=9 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมภูมิแพ้ ต้องดีทอกซ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=15-10-2007&group=2&gblog=9 Mon, 15 Oct 2007 20:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=2&gblog=8 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[วิตามินกินเข้าไป... สร้างภูมิคุ้มกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=09-10-2007&group=2&gblog=8 Tue, 09 Oct 2007 22:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-10-2007&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-10-2007&group=2&gblog=7 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[วารีบำบัด ฝึกผิวให้มีภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-10-2007&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=05-10-2007&group=2&gblog=7 Fri, 05 Oct 2007 11:30:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-10-2007&group=2&gblog=6 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดเพิ่มภาระให้ตับ จะได้หยุดภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-10-2007&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=03-10-2007&group=2&gblog=6 Wed, 03 Oct 2007 11:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-10-2007&group=2&gblog=5 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างนิสัยประจำตัว ทำลายภูมิแพ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-10-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=01-10-2007&group=2&gblog=5 Mon, 01 Oct 2007 16:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=2&gblog=4 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติกันเถอะ#3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=29-09-2007&group=2&gblog=4 Sat, 29 Sep 2007 22:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-09-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-09-2007&group=2&gblog=3 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติกันเถอะ#2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-09-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=25-09-2007&group=2&gblog=3 Tue, 25 Sep 2007 23:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=2&gblog=2 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติกันเถอะ#1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=22-09-2007&group=2&gblog=2 Sat, 22 Sep 2007 9:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=2&gblog=1 http://lukesamun.bloggang.com/rss <![CDATA[ตั้งต้นชนะภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=lukesamun&month=21-09-2007&group=2&gblog=1 Fri, 21 Sep 2007 14:39:40 +0700